Træers udformning - Enstammet, opstammet vs flerstammet

Henter data... 109 visning(er)
Træers udformning - Enstammet, opstammet vs flerstammet

Der sælges et bredt udvalg af træer, og mange fås i flere forskellige størrelser og former, an på den naturlige vækstform og type, samt hvor unge de er, og hvad de er skolet til.

Herunder ses et udvalg af de forskellige standarder for former, som man kan købe træerne i og derefter kan man selv arbejde videre på udformningen ved at beskære, over tid.

Enstammede træer, (bør ikke forveksles med opstammede, se forskellen herunder, hvor det unge enstammede træ er til venstre og det opstammede træ er til højre på billedet. 

Opbinding af enstammet og opstammet træ

 

Vi måler enstammede træer fra rodhals/jorden, til toppen af træet.

 

De enstammede træer er generelt unge træer, kaldet heister, som er forholdsvis mindre, lange, tynde, unge træer, som pottegroes, så de er nemme at flytte rundt på, året rundt, indtil de plantes på det blivende sted. På grund af deres forholdsvis lille rod, bliver de lange og slanke, og har endnu ikke dannet en reel krone, men gror hurtigt fast, hvor de plantes, og udvikler sig derefter meget, hvis de passes som de bør.

Eksempler på dette er bl.a. illustrationen herunder og eksempler på træerne ses i linket her.

 Enstammet træ

Enstammede træer vokser kontinuerligt i højden, og undertiden deler de sig på forskellig vis. De kan naturligt have et mere eller mindre symmetrisk udtryk, men udvikler sidegrene med løv og kviste, op ad stammen, alt efter træets type. Men da de ikke har en klart defineret overgang imellem stamme og krone, er det ikke sikkert at de udvikler sig ensartet, selvom de får samme vilkår. De vil dog have en gennemgående stamme op til det mindste af de 2 angivne højdemål på størrelsen.

 

De enstammede træer fortsætter med at udvikle sidegrene, indtil en tæt krone skygger for stammen. Vil du selv opstamme og forme træet, kan du let beskære sidegrene, så det stammes op til den ønskede kronehøjde, hvis du køber træet med minimum den højde træet skal stammes op i, fra starten.


 

Opstammede træer: Disse træer har en klar, bar stamme over jorden, indtil podestedet, hvorover kronen starter. Højden måles kun på stammen, altså fra jorden, op til podestedet, som er under den nederste krone-gren.

Se eksempler her på små opstammede træer. Disse er ofte mere buskagtige i kronen, og får dermed ikke den store kronevolumen som allétræer og lign. større træer.

De opstammede træer er kloner, lavet ved at man har podet materiale fra et træ med kendte egenskaber over på rod og stamme fra et andet, frøformeret træ, af samme art. Derved beholder man egenskaberne for kronen, men får den hævet op på en stamme, i en vis højde, fra starten.

 Opstammede træer

Større træer kan også fås opstammet, f.eks. til at plante som allétræer og solitær-træer f.eks: kugle- eller parasol-træer, hængende, oprette, eller søjle-formede træer.

Ligesom de små opstammede træer er de store opstammede træer også podet på i toppen af stammen, således at man har en opret egenskab for stammen med rod, og en speciel, valgt egenskab for toppen, der er podet på. Således opnås en meget mere ensartet form på disse træer i samme størrelse/alder, og af samme parti, end man kan opnå med enstammede træer.

Bemærk, at højdemålet for opstammede, større træer, normalt er max. 2,25 meter i alt i stammehøjden, enkelte op til 2,45.

Prisen for opstammede træer afspejler en sammenhæng imellem alder, rodstørrelse og stamme-tykkelse:

 

Sammenlignes f.eks. 2 træer af samme sort, er den højere ikke nødvendigvis den kraftigste:

Morus alba 'Pendula', Opstammet 120 cm, OH 8-10 cm angiver at stammen er 120 cm fra jorden til podestedet og stammen måler 8-10 cm i stammeomfang (omkring stammen, målt 1 meter over jorden). Til sammenligning er MORUS ALBA 'PENDULA', OPSTAMMET 180 CM, OH 6-8 CM altså højere i stammen, men ikke så kraftig endnu, som den lavere.

Begge har den overhængende vækst i kronen, fra det sted, den er podet på.

 

Flerstammede træer har en helt anden karakter. De har flere hovedstammer, og virker derfor mere tætte og buskede fra bunden eller fra helt lav højde. Højden måles som den totale højde over jorden. Normalt måler vi højden på den længste stamme.

 Flerstammede træer

Flerstammede træer vil forblive flerstammede træer, men de kan formes med beskæring, for at udvikle en mere ’let’ form, eller man kan lade dem vokse sig tætte og buskede, som en naturlig følge af at være ubeskåret, evt. med tiden stamme dem op til at være åbne imellem stammerne, så de får en ’paraply’agtig krone med tiden, over stammerne. Se eksempler her

 

Espaliertræer: Disse træer er udvalgt til formålet fordi de har en evne til at kunne formes med en mere flad, bredtvoksende karakter, og kan klippes hårdt tilbage og alligevel blive flotte og tætte. Disse ’flade’ træer har flere gode egenskaber: (se eksempler her)

  • Afskærmning og afgrænsning, uden at optage megen plads
  • Kan placeres op ad en mur eller lign. og derved være mere

beskyttet for vejr og vind, og opnå glæde af varmeudstrålingen. Kan også bryde/dække en kedelig udsigt.

 

Vi håber, dette giver en bedre forståelse for hvad man kan forvente at man får ud fra træernes nuværende vækst og udformning. God fornøjelse.