Vild have med vilje

Henter data... 5209 visning(er)
Vild have med vilje

Sætter du pris på den smukke vilde natur og de fine æstetiske former og farver den byder på? Ved at lade områder vokse vildt kan du bringe den vilde natur ind i din egen have. Forstil dig dette; du kigger rundt i haven og ser høje græs områder med vilde blomster, der svagt bevæger sig i vinden, hvor sommerfugle og bier svæver omkring. Et dejligt afslappende syn og vild have med vilje er nemlig en afslappet måde at dyrke sin have på. Og selvom du ikke er haveejer kan du sagtens tilføre vilde elementer til din altan.

Den vilde have tager også meget hensyn til planter, dyr og insekter, hvilket bliver mere og mere aktuelt, da biodiversiteten er særligt udfordret på grund af menneskelige aktiviteter. Her kan nævnes befolkningstilvækst, intensivt landbrug og skovdrift, voksende byer og udvidet infrastruktur. For små og spredte naturområder betyder at mange bestande af dyr og planter får sværere ved at udvikle og formere sig på tværs af levesteder. Det kan særlig ses på antallet af insekter. I 2019 viste et studie at 40% af alle insekter er truede og det samlede antal insekter verden over falder med 2,5% om året. 

Der er derfor god grund til at indtænke biodiversitet, når man planlægger og indretter sin have. Jo mere man planter desto bedre, for alle grønne planter optager nemlig CO2 fra atmosfæren. 

Den vilde have

På billedet har vi lavet et forslag til hvordan den vilde have kan se ud - bliv inspireret og inddrag elementer til din egen have eller altan. 

Skab din egen 'vildmark'

En nem måde at skabe et vildt element i din have er som sagt at lade græsset gro på et afgrænset område. Kombinere det med vilde eng blomster, som sammen med det lange græs vil give et smukt indslag i den vilde have. De høje græsser som f.eks. star og elefantgræs ville også kunne anvendes i denne sammenhæng.  Det vilde område vil være med til at skabe en mere klimavenlig have, da det lange græs vil have et større CO2 optag og de vilde blomster vil tiltrække insekter, der jo i den grad har brug for vores hjælp.

Generelt tager den vilde have stort hensyn til både planter, dyr og insekter. Men for at hjælpe insekterne mest muligt og samtidig skabe et naturligt udtryk kan man anlægge et insektvenligt bed. Ved at mixe forskellige farver, højder og former vil det falde naturligt ind i den vilde have.

På altanen kan du så de vilde blomster i en altankasse og de lange prydgræsser kan sættes i krukker. Det er også muligt at plante insektvenlige blomster eller slyngplanter. Det handler i høj grad om hvordan du udnytter pladsen og det kan du læse mere om her.

Insektbed+vilde blomster

Elefantgræs Vilde blomster Star kæmpe


Skab balance og harmoni i haven

I den vilde have er det en god ide at arbejde med områder og afgrænsning af disse, da der i alle haver skal være balance og harmoni. Dette kan selvfølgelig gøres på mange måder. En nem og enkel løsning er at lave stier i de vilde områder. Lav stier ved at slå græsset og bevar områder med højt græs og vilde blomster, dette vil give en fin balance mellem det vilde og resten af haven. Noget så enkelt som en træstabel kan også bruges til at danne et rum eller en afgrænsning. Det kan f.eks. være op til et bål sted, hvor træstablen er med til at skabe et hyggeligt område. Det kunne også være et stengærde. Fælles for begge er at der er tale om naturmaterialer og mange insekter søger skjul sådanne steder, som igen viser hvordan den naturlige have også er en klimavenlig have.

En lille træstabel kan også bringe meget hygge til altanen og være med til at danne et mere naturligt udeareal.

Fritvoksende hæk    Bål sted    Fritvoksende hæk

Frit voksende hække er også fantastiske til afgrænsning og ved at lade dem være frit voksende beholder man det naturlige udtryk. Hvis hækplanterne benyttes inde i haven kan det være en god ide at vælge en lav hæk, så man ikke mister udsyn og haven stadig fremstår åben. Hvis der vælges en hæk med blomster, så som sargentæble, gedeblad eller æblerose, ville dette igen tiltrække de kære insekter. Herudover er de omtalte hækplanter også hjemmehørende i den danske natur, hvilket gør dem velkendte for insekterne herhjemme.

Når planter kaldes hjemmehørende, betyder det at det er en art som er naturligt indvandret. Disse planter har tilpasset sig det danske klima. Af denne grund har de stor betydning for fulge, insekter og variationen i vores dyreliv. Derfor kan det være en rigtig god ide at indtænke hjemmehørende planter i den vilde have.

Et andet element man kan arbejde med i den vilde have er træer, som kan benyttes til mange formål. De er rigtig velegnet til at skabe flere niveauer i haven og skabe områder med skygge, hvor man kan sidde og slappe af på en solrig dag. Her findes der igen flere hjemmehørende arter, som vil passe godt ind i den vilde have, f.eks. hvidtjørn, røn eller vortebirk 

Vortebirk  Hvidtjørn  SARGENTÆBLE

 

Vild have med vilje har mange fordele. Det er på mange måder en lettere tilgang til at dyrke sin have, da de forskellige elementer gerne må fremstå naturlige og derfor ikke kræver den samme mængde arbejde at vedligeholde. Det er ikke til at komme udenom de gevinster det giver miljøet at arbejde med en naturlig ’vild’ have. Der er ingen grund til at omlægge hele din have til en vildmark, men et blomsterbed, en frit voksende hæk, en træstabel eller højt græs med vilde blomster kan på hver sin måde være med til at forny haven. Samtidig kan du have god samvittighed idet ændringerne har en positiv effekt på miljøet.