Danske Engblomster - 5 m2 - Turfline

49,95 kr

Få smukke danske engblomster hjemme hos dig selv. Frøene i pakken er alle indsamlet og fremavlet i Danmark. Indeholder i alt 28 forskellige en- og flerårige, hjemmehørende blomsterarter, der fremmer biodiversiteten.  

  • Vær opmærksom på at det ikke er alle varer, der er på lager i vores fysiske butik.
  • Køb 10 poser frø og få 10% rabat
  • Køb 20 poser frø og få 25% rabat
  • Du kan blande alle frø som du vil og stadig få rabat. 

Såtid: Fra april til begyndelsen af juni
Plantehøjde: 60-80 cm
Blomstring: April-September
Pleje: Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring - dog senest d. 1. marts. Afklippet skal fjernes.

Indeholder:

Flerårige:

Alm. Røllike, Achillea millefolium

Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria;

Smalbladet klokke, Campanula persicifolia;

Blåklokke, Campanula rotundifolia;

Nældebladet klokke, Campanula trachelium;  

Alm. knopurt, Centaurea jacea;

Cikorie, Cichorium intubus;  

Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris;

Gul snerre, Galium verum;

Prikbladet perikon, Pericon perforatum;

Blåhat, Knautia arvensis;

Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare;

Kællingetand, Lotus corniculatus;

Tjærenellike, Lychnis viscaria;

Trævlekrone, Silene flos-cuculi;

Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica;

Merian, Origanum vulgare;

Dunet vejbred, Plantago media;

Hulkravet kodriver, Primula veris;

Alm. brunelle, Prunalla vulgaris;

Nikkende limurt, Silene nutans;

Dagpragtstjerne, Silene dioica;

Blæresmælde, Silene vulgaris;

Moskus katost, Malva moschata

Enårige:

Klinte, Agrostemma githago;

Kornblomst, Centaurea cyanus;

Kornvalmue, Papaver rhoeas;

Toårige: Alm. slangehoved, Echium vulgare

Er udviklet i samarbejde med Danmarks Biavlerforening. 

Indhold: 100 g
Rækker til 5 m2 

Lokation : 1.6.3