Opbinding af træer - Sådan gør du

Når man skal plante især større træer på et vindudsat sted, vil det være nødvendigt at lave opbinding, for at fiksere træet, imens det er nyplantet og endnu ikke er vokset helt fast. Således undgås at nye rødder, der dannes og vokser, rives over i blæsevejr, og roden/væksten dermed sinkes i udviklingen.

Vi anbefaler at man laver en opbinding ved at placere min. 1 stolpe ved hvert træ, afhængig af hvor vindudsat et sted træet placeres. Stolpen skal placeres i den side, i forhold til træet, hvorfra vinden primært blæser. 

Se udvalget af opbindingsmaterialer:

Opbinding og tilbehør, og vi anbefaler denne løsning (se billedet herunder):

Opbinding af træer

Opbindingsstolpe, ubehandlet eller Opbindingsstolpe, trykimprægneret (Bambuspinde er ikke anvendelige til opbinding af træer på denne vis)

Opbindingssele, sort eller Opbindingssele, jute.

Opbindingen etableres: (Se illustration herunder) Man placerer træet og stolpen i plantehullet, således at man banker stolpen forsigtigt ned i jorden igennem kanten af træets rod, i forbindelse med plantningen. Stolpen skal fastholdes med ca. 1/3 nede under jordoverfladen, og resten over. Træet fastgøres dertil med en sele og medfølgende gummiklods, som sættes omkring både stolpen og træet (som i et 8-tal), så træet står lige og fastholdes i roden, mens toppen frit kan vaje i vinden, an på om det er et opstammet træ (til venstre) eller et en-stammet træ (til højre).

Opbinding

Opbindingsremmen bør placeres så den sidder tæt, både omkring det øverste af pælen og træet, når den monteres. Der må ikke være mulighed for at pælen kan skrabe imod træet, når vinden rusker! Check opbindinger flere gange om året, så de ikke ’hænger’ eller er for stramme omkring træet.

Efter den har stået med denne opbinding i min. 1 år, kan man med fordel reducere højden på opbindingen til halv højde, så træet bedre kan vaje frit i vinden. Dette gøres ved at man løsner opbindingen og saver det overskydende af pælens højde, bedst i marts-april måned, og igen fikserer opbindingsremmen som før beskrevet. Efter yderligere 1 år med denne lavere opbinding, bør man undersøge om opbindingen kan fjernes helt, så træet uhindret kan udvikle sig, hvis træet virker til at stå godt fast i sig selv, ellers må man se det an i endnu et år.

På samme vis kan flerstammede træer fastgøres (Se ill.  til venstre), så de ikke bliver beskadiget i rodnettet af vinden, mens de er forholdsvis nyplantede. Her fjernes opbindingspælen evt. ved at save den af i jordniveau, når den ikke længere er nødvendig. God fornøjelse.