Guide til plantning af træer

Træer er en essentiel del af haven. De tilbyder ikke blot visuelt behag, men tjener også mange praktiske formål som at give skygge, skabe læ og bidrage til privatlivets fred. Ud over dette hjælper de med at øge havenes biodiversitet, hvilket tiltrækker fugle og insekter. I Danmark, hvor regnfulde dage er almindelige, kan træernes evne til at dræne overskydende vand være især fordelagtigt.

Hos Jespers Planteskole har vi et bredt udvalg af træer, lige fra de små og opstammede til mere unikke varianter. Vores sortiment inkluderer bl.a. søjleformede, kugleformede, frugtbærende og hængende træer. Lad os guide dig gennem processen med at plante dit nye træ.

Før plantning:

 1. Forberedelse af træet: Læg træets potte i en spand vand i ca. 15 minutter. Sørg for at potteklumpen er fuldstændigt gennemvædet.
 2. Analyser jordforholdene: Undersøg jordens dræningsevne på det sted, hvor træet skal plantes. Der må ikke være vand, der samler sig i vinterperioden, da det kan skade træets rodudvikling.
 3. Test af dræning: Lav et hul på mindst 70-80 cm dybt, og fyld det med 10 liter vand. Vandet skal drænes væk indenfor ca. ½-1 time. Hvis ikke, overvej at installere dræn.
 4. Gravning: Grav et hul, der er mindst 1 spadestik bredere og dybere end træets potte. Ibland god jord med eksisterende jord, eller overvej at tilføje kvalitetsmuld for bedre jordstruktur. For at forbedre jordkvaliteten anbefaler vi Champost planteskolejord.
 5. Fjern plastik: Fjern plastpotten. Løsn ikke evt. stof fra rodklumpen, hvis de leveres med lærred om roden i stedet for en potte.
 6. Placering: Sæt træet i hullet således, at det har samme dybde som i potten.

Under Plantning:

 1. Tilføj næring: Tilføj kojord og overvej at supplere med plante aktivator fra OSMO for at styrke rødderne yderligere.
 2. Støtte: For optimal støtte, anbring 2-3 stolper rundt om træet, primært rettet mod øst og vest. Stolperne skal bankes ca. 1/3 ned i jorden, og træet fastgøres dertil med opbindingssele i gummi eller jute opbindingsseler, som sættes omkring både stolperne og træet (som i et 8-tal), så det står lige og fastholdes i roden, mens toppen frit kan vaje i vinden.
 3. Vær opmærksom på at opbindingsremmen bør være placeret helt oppe omkring det øverste af pælen, når den monteres. Der må ikke være mulighed for at pælene kan stå og skrabe imod træerne, når vinden rusker!

 Efter Plantning:

 1. Vanding: Vand rigeligt i de første 2-3 uger efter plantningen. Ved tørre perioder er det essentielt at vande regelmæssigt. Overvej at bruge en vandingspose for at gøre denne proces nemmere. Vandingsposen monteres på en af de opbindingspæle der er ved træet efter plantning og fyldes ugentligt, hvis der ikke er tilstrækkeligt nedbør i perioden. Især når der plantes tæt på andre planter/hæk eller store, veletablerede træer, vil nye planter have behov for vanding . De første 2-3 år kan man risikere at det er nødvendigt at supplere med vanding i tørre perioder, men vent endelig ikke til planterne udviser tegn på mangel/hænger, (så er det allerede for sent) så tag det i opløbet og få vandet, når det har været tørt i over en uge, hvis de trænger. Vær særlig opmærksom på vinter/tidligt forår. Også almindelige løvfældende træer kan udtørre hvis der er tørke om vinteren eller i det tidlige forår, og det er svært at se, selvom fordampningen er meget lavere på denne årstid, trækker de en del vand op, i forberedelsen på ny årstilvækst.
 2. Ukrudt: Hold en cirkel med en diameter på ca. 40 cm fri for ukrudt og græs omkring træets stamme. Det er vigtigt, fordi gnavere og lign.- smådyr kan være skadevoldere ellers kan lide at gemme sig her, men også fordi det er skadeligt for træet, idet det holder på fugten omkring barken og tager næringen fra det, i den lille rodzone det allerede har. Hvis du holdet træet fr fra ukrudt, beskytter du dermed træet mod skadedyr og sikrer, at det får den nødvendige næring.
 3. Gødning: Anvend gødning fra medio april i de kommende år, dog ikke i plantningsåret. Del gerne årsdosisen op i flere portioner fra april til august. Se vores udvalg af havegødning her. Husk a se på doseringsvejledningen på posen, da det kan variere en del fra gødning til gødning afhængigt af mærket.  

Følg disse trin nøje, og dit træ vil trives og berige din have i mange år fremover. Du kan også se en videoguide herunder til hvordan du planter et træ. Nederst har vi også videoer der viser hvordan du fjerner ukrudt under træer og hvordan du beskærer træer. 

   

Vejledningsvideoer:

Fjern ukrudt under træer                                                                               Hvordan beskærer man træer?