Vejledning vandplanter

Ønsker du vandplanter i havebassinet kræver det kurv, net og specielt jord. Læs her hvordan du bedst planter dine vandplanter. 

Hvordan planter man vandplanter?

For at sikre dine vandplanter god vækst, så anbefaler vi at du følger disse råd. 

Ved Nøkkeroser skal du: 

1. Tag nettet og læg ned i kurven
2. Tag åkanden og plant i kurven i rent ler. Den må ikke plantes dybere end den står i den potte den kommer i, hvis vækstpunktet bliver plantet for dybt i potten, kan væksten gå i stå. 
3. Put de to gødningskugler ned i leret til plantens rødder. Tag så nettet og kom op omkring leret. Læg nogle sten på nettet så det bliver holdt på plads.
4. Sæt den i en balje med vand, hvor den skal stå og trække til næste dag
5. Sæt den i dit bassin. OBS: hvis leret ikke får sat sig, vil det hvirvle rundt og plumre vandet. 

Ved andre vandplanter skal du:

1.Tag nettet og læg ned i kurven.
2. Tag vandplanten og plant i vandplantejord i kurven. Den må ikke plantes dybere end den står i den potte den kommer i. 
3. Sæt den i en balje med vand. Lad den stå og trække til jorden har sat sig. 
4. Sæt den i dit bassin. 
5. Husk at tilføre vandplante gødningskugler efter 1-2 mdr

Zoner: 

Zone 1: Kantplanter:
Kan stå i kanten af havedammen med rodhalsen over vandkanten. 

Zone 2: Sumpplanter: 
Kan stå i den øverste del af dammen med rodhalsen ned til 20 cm under vandkanten. 

Zone 3: Undervandsplanter og iltgivere:
Dybvandszone fra 0->120 cm. Nogle få kan stå helt ned til 120 cm under vandkanten.

Zone 4: Flydeplanter: 
De rodfæstes ikke, men flyder rundt i dammen.