Blåbær

Hvorfor er blåbær så populære?

Der findes blåbær til næsten enhver have, og i takt med at især hjemmehørende og insektvenlige planter er kommet i fokus, er de frugtbærende og spiselige sorter i den grad sat sig fast i bevidstheden som planter, man bør have i haven herhjemme.

Læs om de mange forskellige slags Blåbær man kan få her, og yderligere fordelene ved at dyrke dem her

Hvordan planter man blåbær?

Generelt er Blåbærbuske en smule fordringsfulde, når det gælder at plante, idet de er surbunds-planter.

Blåbærbuske trives altså i sur jord, det vil sige jord med en lav pH værdi (mellem 4,0 og 5,5). Sur jord findes naturligt i tørvemoser og består primært af spagnum, som afgiver syre til jorden omkring vha. væsken fra nedbør og vanding. Det 'forbedre jordens forudsætninger for at surbundsplanter vil trives, hvor dette iblandes. Se vores jord & gødning her.

Jorden på voksepladsen skal dog også være veldrænet, da rødderne og dermed buskene risikerer at dø, hvis der er for vådt over længere tid. Hvis man planter i en sandet jord, skal man om sommeren være opmærksom på, at jorden nemt bliver meget tør, og man derfor skal vande ekstra grundigt, så væksten ikke sinkes eller stoppes på grund af dette.

I leret jord er det dog det modsatte man ofte oplever, og jorden vil nogle steder have svært ved at dræne. At dyrke på et højt punkt i haven eller i et højbed, er også en mulighed. Det bør dog være et højbed, der har jordkontakt hele vejen ned igennem bedet og i bunden, således jordvarmen om vinteren kan hjælpe med til at isolere omkring rødderne, og holde dem vitale. Dette sikrer, at rødderne kan udvikle sig godt, og at jorden er mere drænet om vinteren og varmere om sommeren. Desværre bliver den også hurtigere tør og vanding er derfor desto mere vigtigt, især i varmere perioder.

Bedst vander man sine planter om aftenen, af flere omgange, så fordampningen er minimal. Vand hellere grundigt 1-2 gange om ugen, i de perioder det er varmest, end lidt vand dagligt, idet fordampningen tager en stor del af vandet ved hver enkelt vanding. Man skal huske at vande jævnligt og grundigt, indtil de nye planter er groet fast og kan klare sig selv. Det kan tage op til et par år, alt efter jorden og beliggenheden af bedet. I et højbed vi planterne dog altid være afhængige af at få vanding i tørre perioder, idet fordampningen er højere.

Det er en fordel at bruge regnvand, idet det også har en lavere pH-værdi end ’vandværks-vand’, og så kan man samtidig spare på vandregningen og lette trykket på kloakken, ved at opsamle regnvand fra tagfladen, hvis man har mulighed for det.

Man kan plante stort set året rundt, og så er blåbær til gengæld ret nemme at have med at gøre, når de først er plantet.

Kan man plante blåbær i krukker?

Absolut ja! Mange blåbærbuske er fantastiske i krukker og gør det nemt for dig, at nå bærrene når de skal høstes og bruges i alverdens lækre retter. Når busken skal plantes, skal du plante den i samme dybde som den står i potten du købte den i. I takt med at busken vokser, er det en god idé at flytte busken over i en væsentligt større krukke, så rodens volumen kan udvikle sig.

Når busken er helt udvokset, skal krukken helst være minimum 50 cm i diameter, og helst lidt højere. Man kan hvert 3. år tage busken op af krukken i løbet af vinterhalvåret, når plantens vækst er i dvale, og plante den om ved at beskære roden let og erstatte lidt af den gamle spagnum, med nyt.

Når kulden for alvor rammer, kan du beskytte krukken med fx bobleplast, frostmåtter/kokosruller eller beskyttelsesposer til planter. En anden løsning er at flytte den til et uopvarmet skur eller en lys garage i de koldeste perioder, for at beskytte planten imod de hårdeste betingelser.

Se vores vinterbeskyttelse her

Hvor ofte skal man gøde blåbærbuske?

Blåbærbuske der står i krukker/højbede skal helst gødes med flydende surbunds- eller rhododendron-gødning en gang om måneden i løbet af deres vækstperiode. Buske der er plantet ud i bedet, kan gødes lidt om foråret, men da det er en busk der er tilpasset nærringsfattig jord, skal man ikke overdrive.

Køb surbundsgødning her

Kan blåbær bestøve sig selv?

Der er nogle der delvis kan, og nogle der ikke kan, idet der er flere slags blåbær. Plant helst to til tre forskellige sorter for at få en god bestøvning og derved en rig frugtsætning. Storfrugtet Blåbær modnes over tid, så sørg for at høste jævnligt. De skal nærmest selv falde af, så er de modne. Sørg for ikke at plukke dem før tid, da de ikke eftermodner når de først er plukket.

Se modningsoversigt her

Hvordan forebygger man ukrudt?

Rødderne på blåbær er tynde og breder sig ud til siderne. Derfor er det en god ide, at du forebygger ukrudt, da du ellers kan komme til at skade rødderne når du luger. For at undgå ukrudtet kan du dække jorden med fx flis, komposterede blade eller en dug, hvor du sikrer, at der kan komme ilt ned til rødderne.

Her kan du læse mere om de forskellige blåbær-typer

Hvornår beskærer man blåbærbuske?

Det er en god ide at beskære buskene let, da bærrene udvikler sig bedst på yngre grene. Beskær derfor gerne din blåbær-busk for at få en større høst. Beskær tidligt på foråret før løvet springer ud. De små tynde grene skal også fjernes ved basis. Læs om vinterbeskæring af buske/træer - og er man kommet sent ud af starthullerne, kan man nå at gøre noget alligevel - Læs beskæring i foråret

God fornøjelse med blåbær plantingen